Επιδότηση ύψους 500€ για αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων ιδιωτικού τομέα

Άρθρο στην κατηγορία Recruiting.gr News
Recruiting.gr News Επιδότηση ύψους 500€ για αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων ιδιωτικού τομέα blog image

Επιδότηση ύψους 500€ για αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων ιδιωτικού τομέα

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος υλοποιεί ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
 
Ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων για όλους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα υλοποιεί η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. Με το νέο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, 15.000 ωφελούμενοι σε όλη την Ελλάδα θα έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα αλλά και να επωφεληθούν από το εκπαιδευτικό επίδομα ύψους €500.
 
Το έργο απευθύνεται σε όλους τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα (εξαιρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι άνεργοι) όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας. Οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα ενισχύσουν ουσιαστικά:
 
1. Τη δυνατότητα απασχόλησής τους
2. Την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους
3. Την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
 
Βασικός στόχος της πράξης είναι η ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων μέσω συμβουλευτικής, κατάρτισης, και πιστοποίησης σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.
 
Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν συνολική διάρκεια 100 ώρες, θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης και θα αφορούν τα εξής αντικείμενα:
 
 
1 Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ
2 Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών Κινητών Συσκευών
3 Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
4 Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
5 Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων
6 Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής
7 Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων social media marketing
8 Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου(E-COMMERCE)
 
Η δράση υλοποιείται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020».
 
Για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και για να κάνετε την αίτησή σας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΚΕΕΕ: https://109.uhc.gr/
 
Πηγή: https://www.voria.gr/article/keee-epidotoumeno-programma-gia-anavathmisi-ton-psifiakon-dexiotiton-ergazomenon