Γενικοι Κανονες Χρησεως.

Γενικοι Κανονες Χρησεως.

Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών recruiting.gr , προϋποθέτει την αποδοχή των παρακάτω. Αν δεν συμφωνείτε παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

Γενικοι Κανονες Χρησεως.. Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών recruiting.gr , προϋποθέτει την αποδοχή των παρακάτω. Αν δεν συμφωνείτε παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

 • Σκοπός του recruiting.gr είναι να αποτελέσει ένα σημείο συλλογής αγγελιών εργασίας στην Ελλάδα ώστε οι επισκέπτες να βρίσκουν όλες τις αγγελίες εργασίας μαζεμένες.
 • Η χρήση των υπηρεσιών recruiting.gr είναι διαθέσιμη μόνο για ενήλικους που ενεργούν για τον εαυτό τους ή ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιριών, με σκοπό την αναζήτηση θέσης εργασίας.

Υπηρεσιες

 • Όλες οι υπηρεσίες προς τους χρήστες της ιστοσελίδας για εργασία παρέχονται χωρίς καμία χρέωση προς όλους.
 • Τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών και των προϋποθέσεων χρήσης του recruiting.gr μπορεί να συμβεί χωρίς προειδοποίηση και το recruiting.gr δεν φέρει καμία ευθύνη
 • Τις υπηρεσίες recruiting.gr ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν όλοι όσοι αναζητούν εργασία στην Ελλάδα.
 • Οι υπηρεσίες recruiting.gr περιορίζονται στα περιγραφόμενα ή αναφερόμενα στο site. Το recruiting.gr δεν αναλαμβάνει καμία οικονομική ή άλλη υποχρέωση προς τρίτους, που απαιτείται για χρήση των υπηρεσιών του ή την πρόσβαση σε αυτές.

Ευθυνη και Δικαιωματα

 • Οι εταιρίες / επιχειρήσεις που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες recruiting.gr εκχωρούν στο site το δικαίωμα χρήσης του ονόματος και του λογότυπού τους για την εξυπηρέτηση των αναγκών προσέλκυσης υποψηφίων και προώθησης των υπηρεσιών του.
 • Η πρόσβαση όλων των χρηστών στις υπηρεσίες recruiting.gr γίνεται με δική τους ευθύνη και με χαρακτήρα καλόπιστο. Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών για σκοπούς άλλους από τους δηλωμένους, πρόσβαση σε πληροφορίες με χαρακτήρα μη δημόσιο, απόπειρα αλλοίωσης πληροφοριών, μη εξουσιοδοτημένος έλεγχος του συστήματος, άσκοπη επιβάρυνση των πόρων, παρενόχληση άλλων χρηστών ή άλλη ενέργεια που στρέφεται κατά του recruiting.gr με ή χωρίς χρήση ειδικών μέσων, θα εκλαμβάνεται ως παραβίαση απορρήτου της επικοινωνίας ή / και των συναλλαγών και θα επιδιώκεται δικαστική δίωξη κάθε εμπλεκόμενου παραβάτη.

Χρηση και Αποδοχη

 • Το περιεχόμενο, ο σχεδιασμός, η διάταξη και τα κείμενα του site recruiting.gr αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών και -κατά δήλωση- ιδιοκτητών τους. Απαγορεύεται η αντιγραφή μέρους ή του συνόλου του site, για οποιονδήποτε λόγο.
 • Κάθε χρήση των υπηρεσιών recruiting.gr, πρόσβαση στις πληροφορίες, στις σελίδες του site, χρήση των πόρων και διευθύνσεων επικοινωνίας, χρήση φόρμας, πάτημα κουμπιού με την ένδειξη "αποστολή", "ναι", "ΟΚ", και επικοινωνία μέσω e-mail, fax, ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων.
 • Σε περίπτωση κατάργησης ή νομοθετικής ακύρωσης κάποιων από τους παραπάνω όρους, αυτό δεν θίγει το υπόλοιπο που παραμένει ενεργό.