Για Εργοδότες

Για Εργοδότες

Διασφαλίζουμε θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις

Τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού σας βασίζονται πάντα σε υψηλά πρότυπα που έχουμε επιλέξει. Ανάλογα με τα αιτήματα και τις απαιτήσεις των πελατών μας κάνουμε μια προεπιλογή του προσωπικού του κάθε τμήματος με μια μοναδική και αποτελεσματικότατη μέθοδο για να παρέχουμε πάντα την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις. Πραγματοποιούμε ατομικά συνεντεύξεις με όλους τους υποψηφίους, αξιολογώντας το επίπεδο τους στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες μαζί με τις γνώσεις τους και την προθυμία τους να εργαστούν, την εμφάνιση, τη συμπεριφορά, την έκφραση, τα κίνητρα και την προσωπικότητα τους.

Τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού σας βασίζονται πάντα σε υψηλά πρότυπα που έχουμε επιλέξει. Ανάλογα με τα αιτήματα και τις απαιτήσεις των πελατών μας κάνουμε μια προεπιλογή του προσωπικού του κάθε τμήματος με μια μοναδική και αποτελεσματικότατη μέθοδο για να παρέχουμε πάντα την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις. Πραγματοποιούμε ατομικά συνεντεύξεις με όλους τους υποψηφίους, αξιολογώντας το επίπεδο τους στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες μαζί με τις γνώσεις τους και την προθυμία τους να εργαστούν, την εμφάνιση, τη συμπεριφορά, την έκφραση, τα κίνητρα και την προσωπικότητα τους.

Μάθε περισσότερα
 about recruiting.gr

Είστε Εργοδότης ; Συμπληρώστε τη φόρμα

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και ένας από τους συμβούλους μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει για τον τρόπο που θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες σας.