Μέθοδος

Η τεχνογνωσία μας

Είμαστε μια ελληνική πλατφόρμα προσλήψεων και η εμπειρία μας είναι αποτέλεσμα επαγγελματικού φιλτραρίσματος των υποψηφίων παρέχοντας εξαίρετους επαγγελματίες στους συνεργάτες μας.

Πριν από την πρόσληψη ενός υποψήφιου για θέση εργασίας, μια εταιρεία περνάει μια διαδικασία πρόσληψης βήμα-βήμα. Η διαδικασία αυτή έχει τρεις βασικές φάσεις, όπως τον προγραμματισμό, την επιλογή και πρόσληψη των εργαζομένων.

Το δίκτυό μας

Μια αυστηρή προσέγγιση σε ολόκληρη τη διαδικασία πρόσληψης

Διαθέτουμε ένα τεράστιο δίκτυο στη βάση δεδομένων μας και πάνω από το 80% των τοποθετήσεων μας προέρχονται απευθείας από την υπάρχουσα βάση δεδομένων ή τα δίκτυά μας. Υιοθετούμε μια εξαιρετικά αυστηρή προσέγγιση σε ολόκληρη τη διαδικασία πρόσληψης για να βεβαιωθούμε ότι οι πελάτες μας βρίσκουν τον ιδανικό υποψήφιο.
expertise recruiting gr

Υπηρεσίες

Αναπτύσσουμε μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας προσφέροντας υπηρεσίες recruiting. Παρέχουμε διορατικότητα στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών πόρων, των ερευνών συγκράτησης και του κύκλου εργασιών, των μισθών, του branding του εργοδότη, της παρακολούθησης της ποικιλομορφίας και άλλων ερευνών για να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας είναι πάντα ενημερωμένοι για τις αλλαγές της αγοράς εργασίας
  • Ομάδα
  • Δίκτυο
  • Μέθοδος
  • Ομάδα
  • branding του εργοδότη
  • παρακολούθηση της ποικιλομορφίας