Πώς δουλεύουμε

Σχεδιασμός

Η αποστολή μας είναι να βοηθήσουμε όλους να βρουν σημαντική εργασία και να ευημερήσουν. Έτσι, διευθετούμε και σχεδιάζουμε τον αριθμό και τα προσόντα των εργαζομένων που θέλει να μισθώσει η συνεργαζόμενη εταιρεία.

Επιλογή

Η επιλογή των εργαζομένων είναι η διαδικασία με την οποία αξιολογούμε τις πληροφορίες σχετικά με την ομάδα των αιτούντων που δημιουργήθηκε. Οι υποψήφιοι που ανταποκρίνονται στα προσόντα της εταιρείας έρχονται στη συνέχεια για συνεντεύξεις και άλλες μεθόδους αξιολόγησης .

Πρόσληψη

Μετά την αξιολόγηση των υποψηφίων, η εταιρεία αποφασίζει σε ποιον υποψήφιο θα προσφερθεί η θέση. Οι εργοδότες μπορούν να ελέγξουν το υπόβαθρο των μελλοντικών υπαλλήλων, καθώς και να ελέγξουν τις αναφορές.