Επαγγελματική Διοίκηση Μάρκετινγκ

Άρθρο στην κατηγορία Recruiting.gr News
Recruiting.gr News Επαγγελματική Διοίκηση Μάρκετινγκ blog image

Επαγγελματική Διοίκηση Μάρκετινγκ

To πρόγραμμα "Επαγγελματική Διοίκηση Μάρκετινγκ" (Professional Marketing Management) είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο αναπτύχθηκε με στόχο άτομα που δεν έχουν σπουδάσει στην επιστημονική περιοχή του Μάρκετινγκ, ενδιαφέρονται για αυτή για επαγγελματικούς λόγους και επιθυμούν να αποκτήσουν ουσιαστικές γνώσεις και δεξιότητες με μεγάλη πρακτική χρησιμότητα και εφαρμογή στην πράξη. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί ή δραστηριοποιείται ήδη στον χώρο του μάρκετινγκ ως εργαζόμενος, στέλεχος, επαγγελματίας ή επιχειρηματίας υφιστάμενων ή νεόφυτων (start-ups) εταιρειών βρίσκεται αντιμέτωπος με την πρόκληση του σχεδιασμού και της εφαρμογής του μάρκετινγκ στην πράξη. Σε αυτή ακριβώς την πρόκληση απαντά το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής
 • Αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ενότητες

 • Αρχές μάρκετινγκ
 • Αξιολόγηση παρούσας κατάστασης
 • Συλλογή και ανάλυση πληροφοριών μάρκετινγκ
 • Συμπεριφορά πελατών
 • Στρατηγική Μάρκετινγκ: σχεδιασμός, εφαρμογής και έλεγχος
 • Δημιουργία επαγγελματικών προγραμμάτων μάρκετινγκ
 • Η επαγγελματική διοίκηση μάρκετινγκ στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή

Η «αξία» του προγράμματος

Οι εκπαιδευόμενοι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση όχι μόνο να γνωρίζουν, αλλά να χρησιμοποιούν με επιτυχία τις στρατηγικές, τα εργαλεία, και τις τεχνικές του μάρκετινγκ στην πράξη ως καταρτισμένοι επαγγελματίες.

Γιατί να το παρακολουθήσει κάποιος

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τα κατάλληλα γνωστικά εφόδια (π.χ. αρχές μάρκετινγκ, μοντέλα, διαδικασίες και τυπολογίες ανάλυσης και σχεδιασμού) και πρακτικές δεξιότητες (π.χ. ανάλυση περιβάλλοντος και συμπεριφοράς αγοραστή, διεξαγωγή πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας, χάραξη στρατηγικής μάρκετινγκ, λήψη τακτικών αποφάσεων και σύνταξη Marketing Plan), ώστε να μπορούν μέσω της εμπειρίας που θα αποκομίσουν να σχεδιάζουν και υλοποιούν επιτυχημένα Προγράμματα Μάρκετινγκ στην καθημερινή επαγγελματική πρακτική τους. Κατά συνέπεια οι συμμετέχοντες μετά το πέρας του προγράμματος θα είναι σε θέση να:

 • αξιολογούν και να αναλύουν κριτικά μία σειρά από βασικές ιδέες, εργαλεία και τεχνικές πάνω στο μάρκετινγκ μέσα στο κατάλληλο ηθικό πλαίσιο
 • αναλύουν τον ανταγωνισμό, το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και να αντιλαμβάνονται πώς επηρεάζουν στρατηγικές, πολιτικές και τακτικές Μάρκετινγκ
 • αναγνωρίσουν τη σημασία της πληροφορίας, και κυρίως τον ρόλο που αυτή παίζει στην αποτελεσματικότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, εφαρμόζοντας δομημένα τη διαδικασία της έρευνας από την αναγνώριση του προβλήματος έως την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη λήψη αποφάσεων
 • κατανοούν και αξιολογούν τους παράγοντες που επιδρούν στην αγοραστική συμπεριφορά και την αγοραστική διαδικασία και να μπορούν να τους συσχετίζουν με τη Διοίκηση Μάρκετινγκ
 • συνδέσουν τις λειτουργίες και τη στρατηγική του Μάρκετινγκ με το γενικό επιχειρησιακό περιβάλλον και τους αντικειμενικούς σκοπούς και στρατηγικές της επιχείρησης
 • εξετάσουν και να εφαρμόζουν κατάτμηση αγοράς, στόχευση και τοποθέτηση, καθώς και στρατηγικές, πολιτικές και τακτικές προϊόντος, τιμολόγησης, διανομής και επικοινωνίας
 • σχεδιάσουν και να συντάξουν ένα αποτελεσματικό και επιτυχημένο πρόγραμμα Μάρκετινγκ (Marketing Plan) σε επαγγελματικό επίπεδο
 • κατανοούν τις αλλαγές που επιτάσσει η ψηφιακή εποχή στη Διοίκηση Μάρκετινγκ μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνική δικτύωσης και να τις ενσωματώνουν στα Προγράμματα Μάρκετινγκ

Διδάσκοντες

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ
Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος
Καθηγητής στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, ΟΠΑ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΝΤΟΥΝΑΣ
Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, ΟΠΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ
Διδάκτωρ του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, ΟΠΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΙΝΕΣΗΣ
Διδάκτωρ του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, ΟΠΑ
 

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.